TEKNOLOJİ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

Teknoloji Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2010 yılında kurulmuş olup sektörel  gelişimin tüm aşamalarını başarı ile tamamlamış ; bugün sektörde deneyimleri ile lider koltuğuna oturmuş birkaç kuruluştan birisidir.

Teknoloji Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi sektörel deneyimlerini akademik süzgeçten geçirip sahada kullanabilen, işyeri hekimi ,iş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personelinin bir arada  tam uyum ile çalışabilmesine özen gösteren, yasal mevzuatın yüklediği sorumlulukları eksiksiz yerine getiren misyonu ile her geçen gün hizmet ağını genişletmektedir.

İşyeri ortamında tehlikeleri eksiksiz tespit etmeyi hedefleyen kuruluşumuz  işyerinin faaliyet konusuna uygun iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yapmaktadır.İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimimizle işyerinde tehlikelerin oluşturabileceği riskleri hesaplayan ; kişisel maruziyet ölçümleri,ortam ölçümleri,makina ve ekipmanların periyodik mauyeneleri gibi objektif ölçümleri de kulllanarak yasal mevzuat doğrultusunda ve işyeri fiziki koşullarını da gözeterek çözüm önerilerini sunmayı işimizin omurgası olarak kabul etmektedir.

 

  • Misyon

    Yasal mevzuatımız çerçevesinde kalıp ,uluslararası standartlardan da faydalanmaktayız.Akademik bilgiyi takip edip ;iş sağlığı ve güvenliği pratiğini geliştirmekteyiz.

  • Vizyon

    Ülkemiz genelinde  iş sağlığı ve güvenliğine katkı sunan birim olabilmek için yasal mevzuat çerçevesinde hizmet ağımızı genişletiyoruz.İşçi sağlığının ve güvenliğinin izleminin sağlanabilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için yasal mevzuat ve dünya standartları çerçevesinde maksimum donanıma ulaşabilmeyi hedefliyoruz.

  • Değerler

    İşçi ve işverenin birarada iş sağlığı ve güvenliği aşamalarını geliştirebilebilmeleri için etkin  rol üstlenmek,insan sağlığı ve hayatını yüce değer kabul etmek.

İleri Geri